Ing. Jiří Hlavatý (Juta, a.s.) - vyjádření
"Dopis zastupitelům zóna.pdf"
"Stanovisko Mgr. Brdičky a Ing. Hlavatého ze dne 24. 7. 2018 k návrhu DOHODY připravený starostou Náchoda p. Birkem.pdf"
"Odpověď na otevřený dopis.pdf"
"E-mail zastupitelům před 21. schůzí zastupitelstva konané dne 6.9.2018.pdf"
"E-mail zastupitelům po 21. schůzi zastupitelstva konané dne 6.9.2018.pdf"
"Vyjádření p.Bartoše před besedou p.Hlavatého"


pojdmetovyresit@email.cz