DOKUMENTY ZASLANÉ PANEM HLAVATÝM ze dne 7.9.2018

OTEVŘENÝ DOPIS PANU ING. JIŘÍMU HLAVATÉMU

Výzva k setkání

Vážený pane Hlavatý,

jako občanům města Dvůr Králové nad Labem a okolí nám záleží na budoucnosti tohoto regionu. Proto se na Vás obracíme v tomto otevřeném dopise, abyste nám pomohl pochopit Váš současný postoj vůči výstavbě nové továrny společnosti KARSIT.

Vážíme si Vás jako předního zaměstnavatele našeho regionu, který nejenže poskytuje práci více než 2 000 zaměstnancům, ale zároveň dává práci dalším firmám a živnostníkům z blízkého okolí. Jako významný byznysmen reprezentujete nejen naše město, ale i Českou republiku v Evropě a ve světě. Jsme si vědomi, že jako senátor jste se významně zasloužil o zlepšení dopravní infrastruktury ve městě a okolí. Jsme vděčni Vám i společnosti JUTA za nemalé finanční prostředky, kterými podporujete zdravotnictví, kulturu, sociální služby, sport i vzdělání. Je zcela nepochybné, že Vám rozvoj města není lhostejný. Pomozte nám tedy pochopit Vaše současné kroky vůči výstavbě továrny Karsit.

Z médií se dozvídáme o opakovaných posunech zahájení výroby a reportáže vyznívají tak, že tyto průtahy svými kroky způsobujete právě Vy.

Již několik let se ve Dvoře a okolí potýkáme s úbytkem obyvatel, a to především z řad mladé generace s vyšším vzděláním. Mladí po studiích zůstávají ve větších městech, neboť tam snáze najdou uplatnění a odpovídající bydlení.

Myslíme si, že s příchodem nového zaměstnavatele, který by byl schopen nabídnout celé spektrum pozic od dělnických po kvalifikované a manažerské, by se rozvoj našeho města mohl pohnout zase o kousek kupředu.

Lidé, kteří do města přijdou nebo se do něj vrátí, mohou pozvednout maloobchod. Především centrum města si zaslouží více návštěvníků a zákazníků.

Prosíme Vás tímto, abyste přijal naši nabídku setkat se veřejně s představiteli města, se zástupci společnosti Karsit a především s námi, občany Královédvorska. Pohovořme společně o obavách a příležitostech spojených s příchodem nového investora.

Stejně jako nám záleží na prosperitě města a spokojenosti jeho občanů, víme, že ani Vám není budoucnost lhostejná.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28. 8. 2018

S úctou níže podepsaní občané Královédvorska

OTEVŘENÝ DOPIS PANU ING. JIŘÍMU HLAVATÉMU ve formátu PDF určený ke stažení
PODEPSAT


pojdmetovyresit@email.cz